tecnologia 2011/2015
0
0
Vota!
Aprovació de la ratificació de la proposta de modificació dels Estatuts del Consorci LOCALRET. El document proporcionat per l'ajuntament no permet la copia del text. Descarrega el document original
Resultat ple municipal
15
2
2
4
Vota!
Aprovació inicial de l’ordenança reguladora de l’Administració electrònica. Antecedents VIST l’avantprojecte d’Ordenança reguladora de l’administració electrònica elaborat per la Comissió d’Estudi constituïda per R...
Resultat ple municipal
17
2
4
Vota!
Aprovació de l'actualització del preus públics reguladors existents dels serveis del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu i la inclusió de nous preus. Antecedents Vist l’informe emès pel Director del CSETC, de data 28 de febrer de 2013, en el qual es proposen l’aprovació de l’actualització dels preus regul...
Resultat ple municipal
14
3
3
2
Vota!
Designació del Director del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu. Vist el contingut de l’acta de la reunió del dia 21 de desembre de 2011, del Tribunal constituït per a la selecció per a la contractació temporal d’un agent d&...
Resultat ple municipal
9
2
6