tarifes 2011/2015
4
3
Vota!
Dictamen relatiu a la proposta de revisió de les tarifes del servei de subministrament d’aigua potable al municipi de Cardedeu. L’entitat Aigües Potables i Millores de Cardedeu, S.A., actual concessionària del servei de subministrament d’aigua potable a Cardedeu, va presentar en data 13/11/2013 i amb...
Resultat ple municipal
16
1
4
Vota!
Validació de l’acord relatiu a l’aprovació de l’estudi sobre la modificació de les tarifes del servei municipal d’abastament d’aigua potable, aprovat per Decret d’alcaldia de data 25/03/2013. Antecedents Atès que per Decret d’Alcaldia de data 25 de març de 2013, no 2013/185, s’ha resolt aprovar l’estudi sobre la modificació de les tarifes del ser...
Resultat ple municipal
14
3
2
3
Vota!
Aprovació de l'informe relatiu a la revisió de les tarifes del servei municipal d'abastament d'aigua potable a Cardedeu.. L’entitat Aigües Potables i Millores de Cardedeu, S.A., actual concessionària del servei de subministrament d’aigua potable a Cardedeu, va presentar en data 31 d’octub...
Resultat ple municipal
14
2