tallers 2011/2015
3
2
Vota!
Aprovació dels preus públics de les activitats de cursos i tallers del casal de joves "La Fusteria" pel primer semestre de 2013. Vist l’informe del tècnic de Cultural i Joventut de data 18 de gener de 2013 en relació a la proposta de preus públics de les activitats de cursos i tallers del Casal de ...
Resultat ple municipal
17