subvencions 2015/2019
0
0
Vota!
Aprovació del Pla estratègic de subvencions de l'Ajuntament de Cardedeu 2019 i del cronograma de les fases de gestió de les subvencions. Introducció L'administració local, com a prestadora de serveis i interlocutora de proximitat amb la ciutadania i les entitats que formen part del teixit associatiu d’&agra...
Resultat ple municipal
14
0
0
Vota!
Aprovació del Pla estratègic de subvencions de l'Ajuntament de Cardedeu 2018 i del cronograma de les fases de gestió de les subvencions. Introducció L'administració local, com a prestadora de serveis i interlocutora de proximitat amb la ciutadania i les entitats que formen part del teixit associatiu d’...
Resultat ple municipal
16
2
0
Vota!
Aprovació del Pla estratègic de subvencions de l'Ajuntament de Cardedeu 2017. Introducció L'administració local, com a prestadora de serveis i interlocutora de proximitat amb la ciutadania i les entitats que formen part del teixit associatiu d’&agra...
Resultat ple municipal
15
2
0
Vota!
Modificació de l'ordenança general de subvencions de l'Ajuntament de Cardedeu. Antecedents En data 25 de maig de 2008, es va publicar al BOP de Barcelona el text de l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Cardedeu, desprès d’e...
Resultat ple municipal
15
2
1
Vota!
Aprovació del pla estratègic de subvencions de l'Ajuntament de Cardedeu 2016. Introducció L'administració local, com a prestadora de serveis i interlocutora de proximitat amb la ciutadania i les entitats que formen part del teixit associatiu d’&ag...
Resultat ple municipal
17