sostenibilitat 2011/2015
2
4
Vota!
Nomenament de representant a la Xarxa de Ciutats i pobles cap a la sostenibilitat. Atès que en data 7 de novembre de 2013, s’ha dictat decret d’alcaldia nº 799/2013, que modifica la resolució del Decret de cartipàs, per la qual cosa es necess...
Resultat ple municipal
9
8
2
3
Vota!
Aprovació del canvi i nou nomenament de representant al Fons Català de Cooperació i a la Xarxa de Ciutats i pobles cap a la Sostenibilitat.. Atès que el Ple de la Corporació, a la sessió del dia 26 de gener de 2012, va nomenar com a representant de l’Ajuntament al Fons Català de Cooperació i a la...
Resultat ple municipal
9
1
7