mobilitat Plenari de 25 d'abril de 2019
0
0
Vota!
Aprovar definitivament l’establiment del servei públic d’aparcaments segurs de bicicletes complementari als mitjans de transport públic de Cardedeu (Bicicleda). ANTECEDENTS Vist que el Ple Municipal de l’Ajuntament de Cardedeu, en sessió celebrada en data 31 de gener de 2019, va adoptar els acords següents: Aprovar inicialment l...
Resultat ple municipal
15