funcionaris Plenari de 28 de març de 2019
0
0
Vota!
Aprovació de l'Acord regulador de les condicions laborals del personal de l'Ajuntament de Cardedeu per al període 2019-2020. Les condicions de treball el personal de l’Ajuntament de Cardedeu es troben regulades pel conveni col·lectiu de treball del personal laboral de l’Ajuntament de Cardedeu per al pe...
Resultat ple municipal
15
0
0
Vota!
Aprovació inicial de la modificació de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Cardedeu. ANTECEDENTS DE FET 1.- En l’actual Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament de Cardedeu figura el lloc de treball de Tècnic de Salut en règim laboral. Entre d&...
Resultat ple municipal
12
3
0
0
Vota!
Aprovació inicial de la modificació de la plantilla de personal 2019. Vist que, en el Ple de data 28 de febrer del 2019 l’Ajuntament de Cardedeu va aprovar definitivament la plantilla de personal que va quedar determinada d’acord amb el següent quadr...
Resultat ple municipal
12
3