padró Plenari de 25 d'octubre de 2018
1
0
Vota!
Aprovació de la gestió del padró municipal d'habitants amb referència a l'1 de gener de 2018. Atès que de conformitat amb l’article 81 del Reglament de Població i Demarcació territorial dels ens locals, en la redacció  donada pel Reial Decret 2612/1996...
Resultat ple municipal
14