nomenaments Plenari de 25 d'octubre de 2018
0
0
Vota!
Modificació de la composició de les comissions de treball i seguiment d'àrea per incorporació de nou regidor.. Atès que el Ple de l’Ajuntament de Cardedeu, a la sessió del dia 28 de juny de 2018, va acceptar la renúncia de la Sra. Roser Company Jiménez, al càrrec de ...
Resultat ple municipal
14
0
0
Vota!
Canvi del nomenament de representants en òrgans col·legiats del grup municipal del PDeCAT (CiU) per incorporació de nou regidor. El Ple de l’Ajuntament de Cardedeu, a la sessió del dia 30 de juliol de 2015, va nomenar els representants dels grups municipals als òrgans col·legiats de l’Ajuntam...
Resultat ple municipal
14