funcionaris Plenari de 28 de juny de 2018
0
0
Vota!
Modificació relació de llocs de treball- canvi administratiu-iva. Antecedents Atès que en data 08 de juny de 2018 s’emet informe signat pel Cap de gabinet de serveis interns on es demana modificar la relació de llocs de treball en atenc...
Resultat ple municipal
14