funcionaris Plenari de 31 de maig de 2018
0
0
Vota!
Aprovació de la delegació de competències del Ple a favor de la Junta de Govern Local per a l'autorització de compatibilitat del personal al servei de l'Ajuntament. ANTECEDENTS Ateses les necessitats de tramitar de forma àgil els expedients de compatibilitat del personal al servei de l’Ajuntament i organismes dependents. Atès que...
Resultat ple municipal
13
3