habitatge Plenari de 28 de març de 2018
0
0
Vota!
Aprovació del reglament municipal regulador del servei d'allotjament temporal d'urgència de l'Ajuntament de Cardedeu. Vist que els Serveis Socials Bàsics de l’Ajuntament de Cardedeu treballen amb l’objectiu de garantir l’atenció de les necessitats bàsiques del conjunt de la p...