entitats Sessió extraordinària i urgent 20 de desembre de 2012 (10.15h)
2
4
Vota!
Resolució de l'al·legació presentada i aprovació definitiva de la dissolució del Patronat Municipal d'Esports. Atès que per acord plenari de data 27 de setembre de 2012 es va aprovar inicialment la DISSOLUCIÓ DEL PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS i es va sotmetre a informació pú...
Resultat ple municipal
9
8