energia Sessió extraordinària i urgent 20 de desembre de 2012 (10.15h)
2
3
Vota!
Anul·lació de l'acord d'imposició i ordenació per a l'exercici 2012 de l'ordenança reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor de l'empresa transportista d'energia elèctrica. Atès que s’ha rebut un escrit de la Secció Primera de la Sala Contencioso Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya pel qual es comunica la interposic...
Resultat ple municipal
13
4