preus Ple ordinari del 25 de setembre de 2014
4
1
Vota!
Proposta d'acords per a l'aprovació dels preus públics de les entrades i descomptes dels espectacles del segon semestre 2014 del Centre Cultural de Cardedeu. Vist l’informe favorable del tècnic de Cultura i Joventut de data 10 de setembre de 2014 en relació a la proposta de preus públics de les activitats escèniques de ...
Resultat ple municipal
9
3
4
5
1
Vota!
Proposta d'acords per a l'aprovació dels preus públics trimestrals de les activitats de cursos i tallers del Casal de Joves "La Fusteria".. Vist l’informe favorable del tècnic de Cultura i Joventut de data 12 de setembre de 2014 en relació a la proposta de preus públics trimestrals de les activitats de taller...
Resultat ple municipal
8
2
6