credits Ple ordinari del 25 de setembre de 2014
4
2
Vota!
Proposta d'acords d'aprovació d'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits, número 03/2014. (PRP2014/1090). Vista la memòria de l’Alcaldia-Presidència de l’Ajuntament de Cardedeu, de data 25 de setembre de 2014, justificativa de la necessitat de tramitar un expedient de reconeix...
Resultat ple municipal
13
3