credits Sessió ordinària 26 de setembre de 2013
3
3
Vota!
Aprovació de la modificació pressupostària núm. 5/2013. Suplement de Crèdit.. Vista la memòria de l’Alcaldia de 10 de setembre de 2013 justificativa de la necessitat de recórrer a una modificació pressupostària en la modalitat de suplement d...
Resultat ple municipal
13
2
2