arxiu Sessió ordinària 26 de setembre de 2013
1
4
Vota!
Aprovació inicial del Reglament de l'Arxiu municipal de Cardedeu. Antecedents VIST l’avantprojecte de Reglament d’Arxiu Municipal de Cardedeu elaborat per la Comissió d’Estudi constituïda per Resolució d’aquesta Alcald...
Resultat ple municipal
16
1