energia Plenari de 22 d'octubre de 2020
0
0
Vota!
Constitució de l'Associació de municipis i entitats per a l'energia pública (AMEP) i aprovació dels seus estatuts. En data 20 de juliol de 2020 va ser presentat el Protocol. I la seva addenda, signat per una cinquantena de municipis i entitats, relatiu a mesures d’impuls de l’Associació de ...
Resultat ple municipal
14
3