salaris Plenari de 27 de maig de 2020
Resultat ple municipal
16