serveis socials 2011/2015
3
3
Vota!
Aprovació de la sol.licitud de pròrroga del conveni amb el Departament de Benestar social per a la prestació del servei de centre de dia, per l’any 2014. Vist que en data 12 de desembre de 2008 es va subscriure el conveni de Col·laboració Interadministrativa entre l’ Institut Català d’Assistència i Serveis Soc...
Resultat ple municipal
17
3
4
Vota!
Moció presentada pel Grup municipal Socialista per demanar la continuïtat del finançament del servei local de teleassistència. L'any 2005, la Diputació de Barcelona subscrivia un conveni de col·laboració entre l"IMSERSO, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), i...
Resultat ple municipal
8
9
3
3
Vota!
Aprovació de la sol·licitud de pròrroga del conveni de col·laboració interadministrativa entre el Departament de Benestar Social i Família per a la prestació del servei de centre de dia per a gent gran a Cardedeu, per a l'any 2012. Vist que en data 12 de desembre de 2008 es va subscriure el conveni de Col·laboració Interadministrativa entre l’ Institut Català d’Assistència i Serveis Socials i ...
Resultat ple municipal
17