residus 2011/2015
0
0
Vota!
Ratificació de la proposta de modificació dels Estatuts del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental. El document proporcionat per l'ajuntament no permet la copia del text. Descarrega el document original  
Resultat ple municipal
8
5
4
2
3
Vota!
Aprovació inicial de la modificació de l'ordenança municipal de regulació de residus a la via pública.. Vista la valoració sobre la conveniència de la modificació de l’Ordenança municipal de regulació de residus a la via pública de Cardedeu, elaborada p...
Resultat ple municipal
9
Resultat ple municipal
9
2
5
2
3
Vota!
Aprovació inicial de la modificació de l'ordenança sobre la gestió controlada de terres, enderrocs, runes i residus de la construcció.. Vista la valoració sobre la conveniència de la modificació de l’Ordenança municipal sobre la gestió controlada de terres, enderrocs, runes i residus de la c...
Resultat ple municipal
16
1