reglaments 2015/2019
1
0
Vota!
Aprovació del Reglament municipal regulador del servei d'atenció domiciliària de l'Ajuntament de Cardedeu. Vist que L’any 2006 es va aprovar la Llei estatal 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de depen...
Resultat ple municipal
14
1
0
Vota!
Aprovació del Reglament de la Biblioteca "Marc de Vilalba". ANTECEDENTS Atès que la nova seu de la Biblioteca municipal de Cardedeu fou inaugurada el 27 de març de 2010 i que des de llavors l’ús per part del ciutadans, s&rs...
Resultat ple municipal
16
3
0
Vota!
Aprovació definitiva del redactat del nou reglament del mercat municipal de Cardedeu. ANTECEDENTS Atès que en la sessió del ple municipal de data 27 d’abril de 2017 es va aprovar inicialment el redactat del nou Reglament del Mercat Municipal de Cardedeu. ...
Resultat ple municipal
14
1
0
3
Vota!
Moció per instar al govern municipal a incorporar a la modificació del ROM un codi ètic de comportament a les plataformes socials d'internet de l'Ajuntament de Cardedeu. La comunicació pública, com la de la de tots els àmbits de la societat, és ja mixta, tant presencial com en línia. Tots els esdeveniments i accions pú...
Resultat ple municipal
5
9
0
0
Vota!
Aprovació inicial del nou reglament del mercat municipal. ANTECEDENTS Atès que el funcionament del Mercat Municipal de Cardedeu està regulat pel propi reglament. Atès que el primer reglament de funcionament va ésser ...
Resultat ple municipal
15