regidors 2015/2019
0
0
Vota!
Modificació del règim de dedicació dels regidors/es electes. Atès que el Ple de l’Ajuntament de Cardedeu a la sessió extraordinària del dia 2 de juliol de 2015, va adoptar els següents acords. Atesa la necessitat d&rsquo...
Resultat ple municipal
16
0
0
Vota!
Canvi del nomenament de representants en òrgans col·legiats del grup municipal del PDeCAT (CiU) per incorporació de nou regidor. El Ple de l’Ajuntament de Cardedeu, a la sessió del dia 30 de juliol de 2015, va nomenar els representants dels grups municipals als òrgans col·legiats de l’Ajuntam...
Resultat ple municipal
14
0
0
Vota!
Modificació del règim de dedicació dels regidors/es electes. El Ple de l’Ajuntament de Cardedeu a la sessió extraordinària del dia 2 de juliol de 2015, va adoptar els següents acords: “DETERMINACIÓ DEL NOMBRE DE...
Resultat ple municipal
12
4
0
0
Vota!
Canvi de nomenament de representants en òrgans col·legiats. El Ple de l’Ajuntament de Cardedeu, a la sessió del dia 30 de juliol de 2015, va nomenar els representants dels grups municipals als òrgans col·legiats de l’Aj...
Resultat ple municipal
17
0
0
Vota!
Modificació de la composició de les comissions de treball i seguiment d'àrea per incorporació dels nous regidors i nomenament com a portaveus. Atès que el Ple de l’Ajuntament de Cardedeu, a la sessió del dia 29 de juny de 2017, va acceptar les renúncies de la Sra. Calamanda Vila Borralleras i de la Sra. M&i...
Resultat ple municipal
15
0
3
Vota!
Moció per instar al govern municipal a incorporar a la modificació del ROM un codi ètic de comportament a les plataformes socials d'internet de l'Ajuntament de Cardedeu. La comunicació pública, com la de la de tots els àmbits de la societat, és ja mixta, tant presencial com en línia. Tots els esdeveniments i accions pú...
Resultat ple municipal
5
9
2
0
Vota!
Modificació de la composició de les Comissions de treball i seguiment de cada àrea. Atès que el Ple de l’Ajuntament de Cardedeu, a la sessió del dia 2 de juliol de 2015, va crear les Comissions de Treballs i Seguiment de cada àrea. Atès que el...
Resultat ple municipal
17
0
0
Vota!
Autorització compatibilitat de regidor amb dedicació exclusiva per a l'exercici d'activitat privada. El document proporcionat per l'ajuntament no permet la copia del text. Descarrega el document original
Resultat ple municipal
9
3
5