regidors 2011/2015
3
2
Vota!
Nomenament de regidors del grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular (CUP), nomenament a les comissions informatives, a la Comissió Especial de Comptes i en diferents òrgans municipals. En haver entrat un nou regidor de la CUP, Ramon Garcia, en substitució del regidor sortint, Adrià Soler, cal actualitzar les dades als organismes on s'ha fet el canvi.
Resultat ple municipal
17
3
2
Vota!
Nomenament dels Regidors del Grup municipal del Partit Popular, com a portaveu, nomenament a les comissions informatives, a la comissió especial de comptes i en diferents òrgans municipals. Atès que es necessari modificar la designació on figurava la Sra. Ingrid Ruiz Tiñena en representació del grup municipal del Partit Popular. Vist el que disposen els...
Resultat ple municipal
9
8
3
2
Vota!
Aprovació de la modificació de l'acord de 28/03/2012, relatiu als regidors/es electes d'aquest ajuntament que exerciran el seu càrrec amb caràcter de dedicació parcial i les seves retribucions. Atès que el Ple de l’Ajuntament, a la sessió del dia 28 de març de 2012 va acordar fixar les dedicacions dels membres del govern durant la present legislatura, així...
Resultat ple municipal
9
4
4