projectes 2011/2015
4
2
Vota!
Aprovació definitiva dels projectes executiu d'obres i ambiental per a la construcció d'un pavelló poliesportiu tipus PAV-2.. Atès que en data 29 de setembre de 2011 es va aprovar per Ple l’aprovació inicial del Projecte executiu d’obres i ambiental del Pavelló Poliesportiu, tipus PAV-2 de...
Resultat ple municipal
15
1
3
3
Vota!
Aprovació de l'expedient de contractació i licitació de les obres de construcció d'un pavelló poliesportiu tipus PAV-2. Atès que mitjançant Decret d’Alcaldia de data 1 de febrer de 2012 es va iniciar l’expedient per a la contractació de les obres de construcció d’un pave...
Resultat ple municipal
14
3