privacitat 2011/2015
2
4
Vota!
Modificació de l’acord d’aprovació de la creació i supressió de fitxers de dades de caràcter personal. Atès que la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’a...
Resultat ple municipal
17
2
4
Vota!
Aprovació de la creació i supressió de fitxers de dades de caràcter personal. Atès que la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’a...
Resultat ple municipal
16