preus 2011/2015
0
1
Vota!
Aprovació dels preus públics “pack jove de Nadal”.. El document proporcionat per l'ajuntament no permet la copia del text. Descarrega el document original  
Resultat ple municipal
14
3
2
2
Vota!
Aprovació del preu públic per a la venda del conte del “Follet Verdet i els progrés”, número 7.. El document proporcionat per l'ajuntament no permet la copia del text. Descarrega el document original  
Resultat ple municipal
17
6
0
Vota!
Aprovació dels preus públics de les entrades i descomptes dels espectacles del Centre Cultural de Cardedeu. El document proporcionat per l'ajuntament no permet la copia del text. Descarrega el document original  
Resultat ple municipal
14
3
0
1
Vota!
Aprovació dels preus públics del complex de la Piscina Coberta a partir de l'1 de gener de 2015. El document proporcionat per l'ajuntament no permet la copia del text. Descarrega el document original
Resultat ple municipal
13
2
4
1
Vota!
Proposta d'acords per a l'aprovació dels preus públics de les entrades i descomptes dels espectacles del segon semestre 2014 del Centre Cultural de Cardedeu. Vist l’informe favorable del tècnic de Cultura i Joventut de data 10 de setembre de 2014 en relació a la proposta de preus públics de les activitats escèniques de ...
Resultat ple municipal
9
3
4
5
1
Vota!
Proposta d'acords per a l'aprovació dels preus públics trimestrals de les activitats de cursos i tallers del Casal de Joves "La Fusteria".. Vist l’informe favorable del tècnic de Cultura i Joventut de data 12 de setembre de 2014 en relació a la proposta de preus públics trimestrals de les activitats de taller...
Resultat ple municipal
8
2
6
Resultat ple municipal
17
Resultat ple municipal
17
Resultat ple municipal
14
3
0
3
Vota!
Aprovació dels preus públics per l'activitat Casal Estiu Jove. Aprovació del preu a pagar pels ciutadans que facin servir aquest servei.
Resultat ple municipal
9
1
7
2
4
Vota!
Aprovació de la delegació de competències del ple a favor de la Junta de Govern Local relatives als preus públics. ANTECEDENTS Atesa la intenció de delegar les competències del Ple a favor de la Junta de Govern local, en relació amb els preus públics. Atès l’inform...
Resultat ple municipal
9
8
2
4
Vota!
Aprovació de l'actualització del preus públics reguladors existents dels serveis del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu i la inclusió de nous preus. Antecedents Vist l’informe emès pel Director del CSETC, de data 28 de febrer de 2013, en el qual es proposen l’aprovació de l’actualització dels preus regul...
Resultat ple municipal
14
3
4
3
Vota!
Aprovació dels preus públics de les activitats esportives d'estiu. Antecedents Atès que per gaudir d’aquestes activitats cal fixar, per part de l’Ajuntament unes tarifes suficients per a l’autofinançament del servei o que cobreixi...
Resultat ple municipal
17
4
3
Vota!
Aprovació del preu públic del programa de gimnàstica de manteniment per adults. Antecedents Atès que per gaudir de les activitats del programa de gimnàstica de manteniment per adults, cal fixar, per part de l’Ajuntament unes tarifes suficients per a l&rsq...
Resultat ple municipal
16
1
2
3
Vota!
Aprovació dels preus públics per productes diversos del Museu Arxiu Tomàs Balvey i Casal Dr. Daurella i excepcions i bonificacions d'algunes activitats. Antecedents Vist l’informe emès per la Directora del Museu Arxiu Tomàs Balvey i Casal Dr. Daurella de Cardedeu, de data 12 de febrer de 2013, en el qual es proposen l’ap...
Resultat ple municipal
17
3
2
Vota!
Aprovació dels preus públics de les activitats de cursos i tallers del casal de joves "La Fusteria" pel primer semestre de 2013. Vist l’informe del tècnic de Cultural i Joventut de data 18 de gener de 2013 en relació a la proposta de preus públics de les activitats de cursos i tallers del Casal de ...
Resultat ple municipal
17
3
2
Vota!
Aprovació dels preus públics de les activitats de teatre, música i dansa del primer semestre de 2013 del Centre Cultural de Cardedeu. Vist l’informe del tècnic de Cultural i Joventut de data 18 de gener de 2013 en relació a la proposta de preus públics de les activitats del programa del primer semestre ...
Resultat ple municipal
17
4
2
Vota!
Aprovació del preu públic del programa escolar "Cinema Verdi".. Vist l’informe de la tècnica de Serveis Personals de 22 de gener de 2013 en relació a la proposta de preus públics del programa escolar Cinema Verdi. Vist l’art...
Resultat ple municipal
17
2
4
Vota!
Aprovació dels preus públics dels serveis esportius del complex de la piscina municipal coberta per a l'any 2013. Vista la proposta de 30 d’octubre de 2012 presentada per l’empresa IGE BCN, S.L., concessionària de la gestió del servei de la piscina coberta municipal de Cardedeu, propo...
Resultat ple municipal
9
7
3
3
Vota!
Aprovació del preu públic per l'activitat de Nadal Poti-poti. Vist que l’Ajuntament de Cardedeu té la voluntat d’organitzar el Poti-Poti de Nadal. Atès l'informe realitzat pel tècnic d’Ensenyament amb data 13 de ...
Resultat ple municipal
16
2
3
Vota!
Aprovació dels preus públics del programa aula esportiva organitzat pel Patronat Municipal d'Esports. Atès que conforme es desprèn de l’informe emès per la Directora del Patronat Municipal d’Esports de Cardedeu, de data 10 d’octubre de 2012, durant el curs aca...
Resultat ple municipal
9
3
3
Vota!
Aprovació inicial dels preus públics de preparació d'accés a cicles de formació de grau mitjà. Vist l’informe de la tècnica d’Educació de data 12 de juliol en relació a la necessitat d’aprovació del preu públic d’inscripció al...
Resultat ple municipal
17
3
3
Vota!
Aprovació dels preus públic pels programes d'activitats esportives per a infants, joves i gent gran organitzades pel Patronat Municipal d'Esports. Vist l’informe emès per la Directora del Patronat Municipal d’Esports de Cardedeu, de data 11 de juliol de 2012, en relació als preus públics dels programes d&rsquo...
Resultat ple municipal
15
1
2
3
Vota!
Aprovació dels preus públics dels serveis de l'escola bressol municipal "Can Serra" i l'escola bressol municipal "Els Daus" pel curs 2012-2013.. Vist l’informe emès per la tècnica de Serveis Personals, de data 9 de maig de 2012, en el qual es proposen l’aprovació de les bonificacions i preus públics d...
Resultat ple municipal
14
1
1
2
3
Vota!
Aprovació dels preus públics de l'activitat Casal d'Estiu Jove 2012.. Vist l’informe del tècnic de Cultura i Joventut de data 14 de maig en relació a la necessitat d’aprovació del preu públic d’inscripció a l&rsquo...
Resultat ple municipal
15
1
3
2
Vota!
Aprovació dels preus públics de les activitats esportives d'estiu 2012.. Vist l’informe emès per la Directora del Patronat Municipal d’Esports de Cardedeu, de data 4 d’abril de 2012, en el qual es proposen l’aprovació del preus p&ua...
Resultat ple municipal
14
2
2
4
Vota!
Aprovació de diversos preus públics.. Vist l’informe emès per la Directora del Patronat Municipal del Museu Arxiu Tomàs Balvey de Cardedeu, de data 5 de març de 2012, en el qual es proposen l’aprovaci&o...
Resultat ple municipal
9
7
3
2
Vota!
Resolució de recurs de reposició sobre la modificació dels preus públics de les escoles bressol municipals.. Vist que el Ple de la corporació va aprovar en sessió ordinària del dia 24 de novembre de 2011 la modificació de preus públics de les escoles bressol municipals. ...
Resultat ple municipal
9
7
2
3
Vota!
Aprovació de diversos preus públics del Patronat Municipal del Museu. Vist l’informe emès per la directora del museu, de data 12 de desembre de 2011, referent a la proposta de preus de venda de les següents publicacions: Sessi Sitjà; ...
Resultat ple municipal
9
7
3
2
Vota!
Aprovació dels preus públics de les activitats de teatre, música i dansa del primer semestre 2012 del Centre Cultural Cardedeu.. Vist l’informe del tècnic de Cultural i Joventut de data 9 de febrer de 2012 en relació a la proposta de preus públics presentada per la Junta Directiva del Patronat Muni...
Resultat ple municipal
14
2
4
2
Vota!
Aprovació de la modificació de diversos preus públics.. Vist l’informe emès per la tècnica de salut pública de l’Ajuntament, de data 10 de gener de 2012, referent a la realització dels cursos de formació de...
Resultat ple municipal
16
1
3
3
Vota!
Aprovació dels preus públics dels serveis esportius del complex de la piscina municipal coberta, per a l'any 2012. Vista la proposta de 14 d’octubre de 2011 presentada per l’empresa IGE BCN, S.L., concessionària de la gestió del servei de la piscina coberta municipal de Cardedeu, propo...
Resultat ple municipal
9
8
3
3
Vota!
Aprovació de la modificació de diversos preus públics.. Vist l’informe emès per la Directora del Patronat Municipal d’Esports de Cardedeu, de data 23 de setembre de 2011, segons el qual durant el curs acadèmic 2011-2012 es dura...
Resultat ple municipal
9
4
3
1
5
Vota!
Aprovació de la modificació de diversos preus públics. Vist l’informe emès per la Directora del Patronat Municipal d’Esports de Cardedeu, de data 23 de setembre de 2011, segons el qual durant el curs acadèmic 2011-2012 es dura...
Resultat ple municipal
6
11
3
2
Vota!
Ratificació dels preus públics, aprovat a la Junta de Govern local del dia 02/08/2011, referents als programes d'activitats esportives per a infants 2011-2012, organitzades des del Patronat municipal d'esports. Atesa la necessitat de ratificació dels preus públics aprovats per la Junta de Govern Local del dia 2/8/2011 referits als programes d’activitats esportives per a infants organit...
Resultat ple municipal
14
2
1