prestacions 2011/2015
3
3
Vota!
Moció de suport a la renda garantida i a la ILP que sol.licita la seva creació per llei. Atesa la situació d'emergència social que viu Catalunya, amb una de cada cinc persones vivint amb rendes inferiors al llindar de la pobresa, 232.000 llars sense cap ingrés,...
Resultat ple municipal
15
2
4
2
Vota!
Moció sobre la Renda mínima d'inserció. Fa més de 20 anys que a Catalunya es va crear el PIRMI (Programa lnterdepartamental de la Renda Mínima d’Inserció) l’Ajuntament de Cardedeu en fa una valoraci&oacut...
Resultat ple municipal
11
6