premis 2011/2015
4
0
Vota!
Incoació d'expedient per a la Concessió del guardó de la Creu de Terme al Sr. Tomàs Elias Pont. Atès que es voluntat d’aquesta Corporació concedir el guardó de la Creu de Terme als senyors Tomàs Elias Pont i als germans Jordi i Josep Castells Planas, donat el...
Resultat ple municipal
17
1
0
Vota!
Incoació d'expedient per a la Concessió del guardó de la Creu de Terme al Sr. Jordi Castells Planas. Atès que es voluntat d’aquesta Corporació concedir el guardó de la Creu de Terme als senyors Tomàs Elias Pont i als germans Jordi i Josep Castells Planas, donat el...
Resultat ple municipal
15
2
1
0
Vota!
Incoació d'expedient per a la Concessió del guardó de la Creu de Terme al Sr. Josep Castells Planas. Atès que es voluntat d’aquesta Corporació concedir el guardó de la Creu de Terme als senyors Tomàs Elias Pont i als germans Jordi i Josep Castells Planas, donat el...
Resultat ple municipal
15
2
3
2
Vota!
Iniciar l'expedient per a la sol.licitud a la Generalitat de Catalunya per a l'atorgament de la Creu de Sant Jordi a l'Associació per a la Integració Social del Deficient-Viver del Bell-lloc. Atès que la Creu de Sant Jordl de la Generalltat de Catalunya va ser Creada pel Decret 457/1981, de 18 de desembre, "'amb la finalitat de distingir aquelles persones naturals o jur&...
Resultat ple municipal
17
4
2
Vota!
Suport a la candidatura per a la declaració de patrimoni mundial de la UNESCO de la portalada del Monestir de Santa Maria de Ripoll.. El Monestir de Santa Maria de Ripoll va ser un dels centres culturals més importanta de la Catalunya de I'època del romànic (entre els segles X i XII), comparable a d'a...
Resultat ple municipal
17