PP - festes
2
0
Vota!
Aprovació de la proposta de festes locals per a l'any 2019. Vist l’escrit amb R.E. 3546/2018 del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, sol.licitant la proposta de les Festes Locals per l’any 2019. Atès que l&rs...
Resultat ple municipal
16
2
1
Vota!
Aprovació de la proposta festes locals per a l'any 2018. Atès que segons l’Ordre TSF/101/2017, de 25 de maig, de la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, publicada al Diari Oficial de la...
Resultat ple municipal
15