GpC - terme municipal
0
0
Vota!
Aprovació de l'acta de les operacions de delimitació del terme municipal de Cardedeu i de Llinars del Vallès. Per acord del Ple de l’Ajuntament de data 29 de setembre de 2016, es va nomenar, de conformitat amb allò que estableix l’article 28.2 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, ...
Resultat ple municipal
14