GpC - reglaments
1
0
Vota!
Aprovació del Reglament municipal regulador del servei d'atenció domiciliària de l'Ajuntament de Cardedeu. Vist que L’any 2006 es va aprovar la Llei estatal 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de depen...
Resultat ple municipal
14
1
0
Vota!
Aprovació del Reglament de la Biblioteca "Marc de Vilalba". ANTECEDENTS Atès que la nova seu de la Biblioteca municipal de Cardedeu fou inaugurada el 27 de març de 2010 i que des de llavors l’ús per part del ciutadans, s&rs...
Resultat ple municipal
16
0
3
Vota!
Moció per instar al govern municipal a incorporar a la modificació del ROM un codi ètic de comportament a les plataformes socials d'internet de l'Ajuntament de Cardedeu. La comunicació pública, com la de la de tots els àmbits de la societat, és ja mixta, tant presencial com en línia. Tots els esdeveniments i accions pú...
Resultat ple municipal
5
9