GpC - preus
0
0
Vota!
Aprovació de la delegació de competències de Ple a favor de la Junta de Govern Local relatives als preus públics. El document proporcionat per l'ajuntament no permet la copia del text. Descarrega el document original
Resultat ple municipal
17