GpC - cultura
0
0
Vota!
Aprovació inicial de la modificació de l'ordenança de la intervenció municipal en espectacles públics i activitats recreatives del municipi de Cardedeu. Vist l’informe de data 29 de novembre de 2018, efectuat per l’enginyer tècnic municipal, el qual informa favorablement a l’inici d’un procediment de tramitació...
Resultat ple municipal
15
0
0
Vota!
Aprovació de la declaració de la Tèxtil Rase com a Bé Cultural d'Interès Local (BCIL). Vist que en data 19 d’octubre de 2017, la Directora del Museu Arxiu Tomàs Balvey i Casal de Cultura Dr. Daurella, va efectuar un informe favorable a la Declaració de la T&e...
Resultat ple municipal
17
0
0
Vota!
Dissolució de l'Institut Municipal de cultura. Vist l’informe favorable de la tècnica jurídica en relació a la dissolució de l’Institut Municipal de Cultura que consta a  l’expedient. ...
Resultat ple municipal
16
1
0
Vota!
Aprovació del Reglament de la Biblioteca "Marc de Vilalba". ANTECEDENTS Atès que la nova seu de la Biblioteca municipal de Cardedeu fou inaugurada el 27 de març de 2010 i que des de llavors l’ús per part del ciutadans, s&rs...
Resultat ple municipal
16
2
1
Vota!
Canvi nom del CECUCA a Teatre Auditori de Cardedeu. ANTECEDENTS Vist l’informe favorable de la tècnica jurídica en relació al canvi de nom del Centre Cultural Cardedeu que consta a l’expedient. Vist l&rsqu...
Resultat ple municipal
15
2
0
Vota!
Nomenament dels nous membres de la Comissió assessora del Museu Arxiu Tomàs Balvey i Casal de cultura Dr. Daurella de l'Ajuntament de Cardedeu.. Vist que en data 27 de setembre de 2012, El Ple de l’Ajuntament de Cardedeu va aprovar la creació d’una Comissió  Assessora del Museu i dels seus Estatuts on s’...
Resultat ple municipal
15
1
0
Vota!
Nomenament de nous membres de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Cardedeu. Antecedents Vist que en data 15 de desembre de 1997, la Junta Directiva del Patronat Municipal Museu Arxiu Tomàs Balvey i Casal de Cultura aprovà la creació d’una Com...
Resultat ple municipal
16