GpC - contractacions
0
0
Vota!
Reserva de contractes per a centres especials d'ocupació i empreses d'inserció. Antecedents L’art 35 de la Llei 31/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals i administratives estableix una regla competencial especial pels ens locals que pretenguin reservar contr...
Resultat ple municipal
16