CiU - normatives
1
0
Vota!
Aprovació inicial de la modificació de les normes urbanístiques del POUM de Cardedeu, número 22. ANTECEDENTS Vist que el planejament actualment vigent és el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Cardedeu (POUM), aprovat definitivament per la Comissió...
Resultat ple municipal
15