CiU - nomenaments
0
0
Vota!
Modificació de la composició de les comissions de treball i seguiment d'àrea per incorporació de nou regidor.. Atès que el Ple de l’Ajuntament de Cardedeu, a la sessió del dia 28 de juny de 2018, va acceptar la renúncia de la Sra. Roser Company Jiménez, al càrrec de ...
Resultat ple municipal
14
0
0
Vota!
Canvi del nomenament de representants en òrgans col·legiats del grup municipal del PDeCAT (CiU) per incorporació de nou regidor. El Ple de l’Ajuntament de Cardedeu, a la sessió del dia 30 de juliol de 2015, va nomenar els representants dels grups municipals als òrgans col·legiats de l’Ajuntam...
Resultat ple municipal
14
0
0
Vota!
Proposta al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de jutge de pau substitut de Cardedeu. ANTECEDENTS Vist l’escrit de la Secretaria de govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, pel qual es comunica que atès la renúncia del Jutge de Pau sub...
Resultat ple municipal
16
0
0
Vota!
Canvi de nomenament de representants en òrgans col·legiats. El Ple de l’Ajuntament de Cardedeu, a la sessió del dia 30 de juliol de 2015, va nomenar els representants dels grups municipals als òrgans col·legiats de l’Aj...
Resultat ple municipal
17
0
0
Vota!
Nomenament dels membres de la comissió que durà a terme la verificació de les operacions de delimitació dels termes municipals de Cànoves i Samalús. Vist l’escrit amb R.E. 2017/9269 del dia 02/08/2017, procedent de l’Ajuntament de Cànoves i Samalús, pel qual es notifica  que el Ple de l’Ajuntament de C&...
Resultat ple municipal
16
0
0
Vota!
Ratificació de la proposta per la JGL de 21/09/017, de nomenar a nou membre de la Comissió de patrimoni. ANTECEDENTS: Vist que en data 15 de desembre de 1997, la Junta Directiva del Patronat Municipal Museu Arxiu Tomàs Balvey i Casal de  Cultura aprovà la creació d&rsq...
Resultat ple municipal
15
0
0
Vota!
Modificació de la composició de les comissions de treball i seguiment d'àrea per incorporació dels nous regidors i nomenament com a portaveus. Atès que el Ple de l’Ajuntament de Cardedeu, a la sessió del dia 29 de juny de 2017, va acceptar les renúncies de la Sra. Calamanda Vila Borralleras i de la Sra. M&i...
Resultat ple municipal
15
Resultat ple municipal
14
1
2
0
Vota!
Nomenament dels nous membres de la Comissió assessora del Museu Arxiu Tomàs Balvey i Casal de cultura Dr. Daurella de l'Ajuntament de Cardedeu.. Vist que en data 27 de setembre de 2012, El Ple de l’Ajuntament de Cardedeu va aprovar la creació d’una Comissió  Assessora del Museu i dels seus Estatuts on s’...
Resultat ple municipal
15
2
0
Vota!
Modificació del nomenament de representants de l'Ajuntament en institucions (Consorci per a la defensa del riu Besós i Consorci per a la gestió de residus del Vallès Oriental). En data 30 de juliol de 2015, el Ple municipal va acordar: Primer.- Nomenar com a representants de l’Ajuntament en els següents òrgans col·legiats, als regidors que tot...
Resultat ple municipal
14
3
1
0
Vota!
Nomenament de nous membres de la Comissió de Patrimoni de l'Ajuntament de Cardedeu. Antecedents Vist que en data 15 de desembre de 1997, la Junta Directiva del Patronat Municipal Museu Arxiu Tomàs Balvey i Casal de Cultura aprovà la creació d’una Com...
Resultat ple municipal
16
0
0
Vota!
Nomenament de representants de l'Ajuntament en institucions. El document proporcionat per l'ajuntament no permet la copia del text. Descarrega el document original
Resultat ple municipal
17
0
0
Vota!
Nomenament de membres en òrgans col·legiats. El document proporcionat per l'ajuntament no permet la copia del text. Descarrega el document original
Resultat ple municipal
17
0
0
Vota!
Composició de les Comissions de treball i seguiment de cada àrea. El document proporcionat per l'ajuntament no permet la copia del text. Descarrega el document original
Resultat ple municipal
17
0
0
Vota!
Creació i composició de la Junta de Portaveus. El document proporcionat per l'ajuntament no permet la copia del text. Descarrega el document original
Resultat ple municipal
17
0
0
Vota!
Nomenament de membres dels diferents òrgans de col·legiats. El document proporcionat per l'ajuntament no permet la copia del text. Descarrega el document original
Resultat ple municipal
17