participació 2011/2015
3
2
Vota!
Aprovació inicial de la dissolució del Patronat Municipal de Cultura. El Ple de la corporació va aprovar de forma definitiva en la seva sessió de data 19 de gener de 1996 la constitució i els estatuts del Patronat Municipal de Cultura (en endavan...
Resultat ple municipal
11
1
5
1
6
Vota!
Aprovació inicial de la dissolució del Patronat Municipal d'Esports.. El Ple de la corporació va aprovar de forma definitiva en la seva sessió de data 27 de febrer de 1987 la constitució i els estatuts del Patronat d’Educació F&iacut...
Resultat ple municipal
9
8
2
4
Vota!
Aprovació inicial de la dissolució del Patronat Municipal del Museu Arxiu Tomàs Balvey. El Ple de la corporació va aprovar de forma definitiva en la seva sessió de data 19 de gener de 1996 la constitució i els estatuts del Patronat Municipal del Museu Arxiu Tom&ag...
Resultat ple municipal
9
4
4
2
4
Vota!
Modificació de l'acord plenari del dia 07/07/2011 quant a la periodicitat de les sessions de les comissions informatives de les diferents àrees.. Atès que en sessió plenària de data 7 de juliol de 2011, es van constituir les Comissions Informatives de treball de l’Àrea de Serveis Interns i Desenvolupament, d...
Resultat ple municipal
9
7