mobilitat 2015/2019
0
0
Vota!
Aprovar definitivament l’establiment del servei públic d’aparcaments segurs de bicicletes complementari als mitjans de transport públic de Cardedeu (Bicicleda). ANTECEDENTS Vist que el Ple Municipal de l’Ajuntament de Cardedeu, en sessió celebrada en data 31 de gener de 2019, va adoptar els acords següents: Aprovar inicialment l...
Resultat ple municipal
15
0
0
Vota!
Moció en suport al manifest "Eurovelo 8 pel Vallès oriental". Vivim en un període marcat a nivell global per l’ acceleració d’ un canvi climàtic que es troba a les portes de tenir efectes catastròfics durant la propera ...
Resultat ple municipal
15
0
0
Vota!
Aprovar l'establiment del servei públic d'aparcaments segurs de bicicletes complementari als mitjans de transport públic de Cardedeu (Bicicleda). Vist què, coincidint amb la setmana de la mobilitat del mes de setembre de 2016, l’ajuntament de Cardedeu va posar en funcionament la primera Bicicleda al municipi. Aquesta fou una pro...
Resultat ple municipal
11
4
4
0
Vota!
Moció per estudiar el recorregut del carril bici fins a l'escola Can Manent. M.B.N. com a presidenta de l’Associació de Veïns del Barri Bellavista presenta aquesta proposta de moció per a incloure en l’ordre del dia de la propera sessió...
Resultat ple municipal
8
9