justicia 2015/2019
0
0
Vota!
Moció a favor de l'absolució dels presos i preses polítiques i exiliats i exiliades polítiques, que presenten els grups municipals. L’1 d’octubre de 2017 Catalunya va votar en Referèndum sobre el seu futur polític. Tot i els innombrables impediments polítics, jurídics i la violènci...
Resultat ple municipal
13
2
0
0
Vota!
Moció per a la defensa dels drets de les dones víctimes d'agressions sexuals. EXPOSICIÓ DE MOTIUS La sentència dictada recentment per l’Audiència provincial de Navarra en relació al cas conegut com “La Manada” condemna e...
Resultat ple municipal
15
1
0
0
Vota!
Proposta al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de jutge de pau substitut de Cardedeu. ANTECEDENTS Vist l’escrit de la Secretaria de govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, pel qual es comunica que atès la renúncia del Jutge de Pau sub...
Resultat ple municipal
16
0
1
Vota!
Proposta al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de jutge/ssa de pau substitut de Cardedeu. ANTECEDENTS Vist l’escrit de la Secretaria de govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, pel qual es comunica a l’Ajuntament la finalització del termini...
Resultat ple municipal
15