joves 2011/2015
0
1
Vota!
Aprovació dels preus públics “pack jove de Nadal”.. El document proporcionat per l'ajuntament no permet la copia del text. Descarrega el document original  
Resultat ple municipal
14
3
5
1
Vota!
Proposta d'acords per a l'aprovació dels preus públics trimestrals de les activitats de cursos i tallers del Casal de Joves "La Fusteria".. Vist l’informe favorable del tècnic de Cultura i Joventut de data 12 de setembre de 2014 en relació a la proposta de preus públics trimestrals de les activitats de taller...
Resultat ple municipal
8
2
6
0
3
Vota!
Aprovació dels preus públics per l'activitat Casal Estiu Jove. Aprovació del preu a pagar pels ciutadans que facin servir aquest servei.
Resultat ple municipal
9
1
7
3
2
Vota!
Aprovació dels preus públics de les activitats de cursos i tallers del casal de joves "La Fusteria" pel primer semestre de 2013. Vist l’informe del tècnic de Cultural i Joventut de data 18 de gener de 2013 en relació a la proposta de preus públics de les activitats de cursos i tallers del Casal de ...
Resultat ple municipal
17
3
3
Vota!
Aprovació dels preus públic pels programes d'activitats esportives per a infants, joves i gent gran organitzades pel Patronat Municipal d'Esports. Vist l’informe emès per la Directora del Patronat Municipal d’Esports de Cardedeu, de data 11 de juliol de 2012, en relació als preus públics dels programes d&rsquo...
Resultat ple municipal
15
1
2
3
Vota!
Aprovació dels preus públics de l'activitat Casal d'Estiu Jove 2012.. Vist l’informe del tècnic de Cultura i Joventut de data 14 de maig en relació a la necessitat d’aprovació del preu públic d’inscripció a l&rsquo...
Resultat ple municipal
15
1