impostos 2011/2015
0
3
Vota!
Dictamen relatiu a l'aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals per a l'any 2015. El document proporcionat per l'ajuntament no permet la copia del text. Descarrega el document original
Resultat ple municipal
7
5
5
0
2
Vota!
Modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals per a l’any 2014 (aprovació definitiva). Dins del termini d’exposició al públic dels acords provisionals d’imposició i ordenació de tributs, i de modificació d’Ordenances fiscals que ha...
Resultat ple municipal
6
6
5
4
3
Vota!
Modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals per a l'any 2014 (aprovació provisional). El text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l&rsq...
Resultat ple municipal
8
3
6
2
4
Vota!
Moció sobre la sobirania fiscal de Catalunya. Dia a dia, Catalunya es veu més castigada per una asfixia financera derivada de la politització de les decisions econòmiques preses pel govern de Madrid ja sigui pel que fa a l...
Resultat ple municipal
11
2
4
2
4
Vota!
Moció del grup municipal Socialista per suspendre cautelarment la liquidació de les plusvàlues als afectats en processos de desnonament d'habitatges de primera residència. En el context de crisi econòmica, financera i social que patim, som testimonis del drama diari en què viuen aquelles famílies que no poden pagar la hipoteca i es veuen obligade...
Resultat ple municipal
8
8
3
2
Vota!
Imposició i ordenació de nova taxa, aprovació de l'ordenança fiscal corresponent i modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals per a l'any 2013. (aprovació provisional). El text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l&rsq...
Resultat ple municipal
9
4
2
Vota!
Moció que presenta el Grup Municipal Socialista per suspendre cautelarment la liquidació de les plusvàlues als afectats en processos de desnonament d'habitatges de primera residència. En el context de crisi econòmica, financera i social que patim, som testimonis del drama diari en que viuen aquelles famílies que no poden pagar la hipoteca i es veuen obligades a mar...
Resultat ple municipal
9
4
2
Vota!
Moció del grup municipal d'ICV-EUiA-EPM sobre la repercussió a la ciutadania de la pujada unilateral de l'IBI atès el Reial Decret Llei 20/2011 del govern de l'Estat espanyol.. El Reial Decret Llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic...
Resultat ple municipal
7
9
Resultat ple municipal
7
9
3
2
Vota!
Imposició i ordenació de la nova taxa, aprovació de l'ordenança fiscal i modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals per a l'any 2012 (aprovació provisional). El text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l&rsq...
Resultat ple municipal
16
1
3
3
Vota!
Imposició i ordenació de nova taxa, aprovació de l'ordenança fiscal i modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs municipals per a l'any 2012 (aprovació provisional). El text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l&rsq...
Resultat ple municipal
6
11