habitatge 2011/2015
3
2
Vota!
Aprovació inicial de l'ordenança municipal reguladora sobre verificació d'habitatges buits de Cardedeu. El document proporcionat per l'ajuntament no permet la copia del text. Descarrega el document original
Resultat ple municipal
15
2
7
1
Vota!
Moció per la sanció dels immobles permanentment desocupats propietat d’entitats financeres i altres grans empreses. INTRODUCCIÓ L'actual crisi ha impactat de manera dramàtica en la vida de milers de persones, que a causa de dificultats econòmiques sobrevingudes no poden cobrir les seve...
Resultat ple municipal
15
2
3
3
Vota!
Moció presentada pel Grup municipal Socialista, amb l'adhesió dels grups municipals de la CUP-Poble i d'Esquerra-AIND-AM, per garantir el dret a l'habitatge. Les polítiques d’habitatge són garantia de cohesió social en temps de crisi; una crisi que ha comportat l'augment de l’atur i amb ell, milers de persones en una...
Resultat ple municipal
8
9
2
4
Vota!
Moció del grup municipal Socialista per suspendre cautelarment la liquidació de les plusvàlues als afectats en processos de desnonament d'habitatges de primera residència. En el context de crisi econòmica, financera i social que patim, som testimonis del drama diari en què viuen aquelles famílies que no poden pagar la hipoteca i es veuen obligade...
Resultat ple municipal
8
8
4
2
Vota!
Moció que presenta el Grup Municipal Socialista per suspendre cautelarment la liquidació de les plusvàlues als afectats en processos de desnonament d'habitatges de primera residència. En el context de crisi econòmica, financera i social que patim, som testimonis del drama diari en que viuen aquelles famílies que no poden pagar la hipoteca i es veuen obligades a mar...
Resultat ple municipal
9
2
4
Vota!
Moció de recolzament a la iniciativa legislativa popular de la regulació de la dació en pagament, de paralització dels desnonaments i de lloguer social. Vist que segons les dades del Consell General del Poder Judicial, només entre 2007 i el tercer trimestre de 2011 s’han produït a Espanya 151.369 processos de desallotjament com a ...
Resultat ple municipal
15
1
1
3
3
Vota!
Moció que presenta la Candidatura d'Unitat Popular (CUP) en relació al cas de l'ocupació de la Torre Sivilla. En relació a la voluntat de l’Assemblea de Joves de Cardedeu (AJC), i tenint en compte que les entitats i els col·lectius de ciutadans de Cardedeu no poden presentar mocions als Plens ...
Resultat ple municipal
7
9