gent gran 2011/2015
0
1
Vota!
Aprovació del comptes justificatius 2013 del conveni de l'Associació de Jubilats de Cardedeu. El document proporcionat per l'ajuntament no permet la copia del text. Descarrega el document original
Resultat ple municipal
6
11
3
4
Vota!
Moció presentada pel Grup municipal Socialista per demanar la continuïtat del finançament del servei local de teleassistència. L'any 2005, la Diputació de Barcelona subscrivia un conveni de col·laboració entre l"IMSERSO, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), i...
Resultat ple municipal
8
9
3
3
Vota!
Aprovació dels preus públic pels programes d'activitats esportives per a infants, joves i gent gran organitzades pel Patronat Municipal d'Esports. Vist l’informe emès per la Directora del Patronat Municipal d’Esports de Cardedeu, de data 11 de juliol de 2012, en relació als preus públics dels programes d&rsquo...
Resultat ple municipal
15
1
3
3
Vota!
Aprovació de la sol·licitud de pròrroga del conveni de col·laboració interadministrativa entre el Departament de Benestar Social i Família per a la prestació del servei de centre de dia per a gent gran a Cardedeu, per a l'any 2012. Vist que en data 12 de desembre de 2008 es va subscriure el conveni de Col·laboració Interadministrativa entre l’ Institut Català d’Assistència i Serveis Socials i ...
Resultat ple municipal
17
1
5
Vota!
Aprovació de la modificació de diversos preus públics. Vist l’informe emès per la Directora del Patronat Municipal d’Esports de Cardedeu, de data 23 de setembre de 2011, segons el qual durant el curs acadèmic 2011-2012 es dura...
Resultat ple municipal
6
11