festes 2019/2023
0
0
Vota!
Proposta festes locals per a l'any 2021. Vist l’escrit amb R.E. 5858/2020, de data 18/06/2020, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, sol.licitant la proposta de les Festes Locals per l’any 2021. At...
Resultat ple municipal
17