expropiacions 2011/2015
2
4
Vota!
Ocupació directa de part de la zona qualificada de vial del Pla de Millora Urbana del sector PMU-22 "Pla de les Parets sud". ANTECEDENTS Atès que el planejament actualment vigent és el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Cardedeu (POUM), aprovat definitivament per la Comissi&oacut...
Resultat ple municipal
16
1