equipaments 2011/2015
2
4
Vota!
Aprovació de l’ordenança reguladora de la cessió d’espais, equipaments i material de titularitat municipal i prestació de serveis associats. ANTECEDENTS Mitjançant acord del ple de la corporació, de data 25 de setembre de 2008, es va aprovar definitivament el text de l’ordenança reguladora de la cessió...
Resultat ple municipal
9
8