entitats 2011/2015
0
0
Vota!
Aprovació del Pla estratègic de subvencions de l'Ajuntament de Cardedeu 2015. El document proporcionat per l'ajuntament no permet la copia del text. Descarrega el document original
Resultat ple municipal
12
5
6
1
Vota!
Iniciar l’expedient per a la sol·licitud a la Generalitat de Catalunya per a l’atorgament de la Creu de Sant Jordi a l’Associació per a la Integració Social del Deficient – Viver de Bell-lloc. Atès que la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya va ser creada pel Decret 457/1981, de 18 de desembre, "amb la finalitat de distingir aquelles persones naturals o jur&iacut...
Resultat ple municipal
17
2
4
Vota!
Resolució de l'al·legació presentada i aprovació definitiva de la dissolució del Patronat Municipal d'Esports. Atès que per acord plenari de data 27 de setembre de 2012 es va aprovar inicialment la DISSOLUCIÓ DEL PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS i es va sotmetre a informació pú...
Resultat ple municipal
9
8
3
3
Vota!
Aprovació inicial de l'ordenança reguladora de la cessió d'espais, equipaments i material de titularitat municipal i prestació de serveis associats.. Vist que Cardedeu és un municipi amb una important tradició de moviments culturals, associatius, de participació ciutadana i socials i que és voluntat de l’Ajuntam...
Resultat ple municipal
9
8