energia 2019/2023
0
0
Vota!
Constitució de l'Associació de municipis i entitats per a l'energia pública (AMEP) i aprovació dels seus estatuts. En data 20 de juliol de 2020 va ser presentat el Protocol. I la seva addenda, signat per una cinquantena de municipis i entitats, relatiu a mesures d’impuls de l’Associació de ...
Resultat ple municipal
14
3
1
1
Vota!
Sol·licitud de subvenció del programa operatiu FEDER del projecte "Renovació de les instal·lacions de l'enllumenat, il·luminació i senyalització exterior". Atès que el President de la corporació, dona compte a la resta de membres presents de la corporació dels ajuts convocats a l’empara del Reial Decret 616/2017, de 16 de ju...
Resultat ple municipal
14